Giải câu 2 thế nào là đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 thế nào là đoạn văn (Trang 36 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản trang 35 – 38 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2. Em thường dựa vào dấu hiệu hình thức nào để nhận biết đoạn văn?

Trả lời:

Nhận diện đoạn văn dựa vào:

+ Chữ đầu tiên của đoạn viết lùi vào đầu dòng và viết hoa, kết đoạn chấm xuống dòng.

+ Mỗi đoạn văn thường gồm nhiều câu văn

+ Về mặt nội dung: Đoạn văn thể hiện trọn vẹn một ý (luận điểm)

+ Hai đoạn văn trong văn bản trên thể hiện tương ứng với hai ý.

(BAIVIET.COM)