Giải câu 2 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Đại từ trang 55 – 59 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Từ thế ở đoạn văn thứ ba trỏ sự việc gì ? Nhờ đâu em hiểu được nghĩa của từ thế trong đoạn văn này ?

Trả lời:

Từ “thế” ở đoạn văn thứ ba trỏ việc “đem chia đồ chơi ra đi”, chúng ta biết được nhờ vào đoạn văn đứng trước đó.

(BAIVIET.COM)