Giải câu 2 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chơi chữ trang 164 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Việc sử dụng từ lợi ở câu cuối của bài ca dao là dựa vào hiện tượng gì của từ ngữ?

Trả lời:

Việc sử dụng từ lợi ở câu cuối của bài ca dao dựa vào hiện tượng đồng âm khác nghĩa của từ ngữ.

(BAIVIET.COM)