Giải câu 2 – Thành phần phụ chú (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Thành phần phụ chú (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) trang 31 – 33 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Ở câu (a), các từ ngữ in đậm được thêm vào để chú thích cho cụm từ nào?

Trả lời:

Cụm từ “và cũng là đứa con duy nhất của anh” được thêm vào để chú thích cho cụm từ “đứa con gái đầu lòng”

(BAIVIET.COM)