Giải câu 2 – Thành phần chính và thành phần phụ (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Thành phần chính và thành phần phụ (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Hãy phân tích thành phần của các câu sau đây:

a) Đôi càng tôi mẫm bóng.

(Tô Hoài, Dế mèn phiêu lưu kí)

b) Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp.

(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

c) Còn tấm gương bằng thủy tinh tráng bạc, nó vẫn là người bạn trung thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác…

(Băng Sơn, U tôi)

Trả lời:

a) Đôi càng tôi: Chủ Ngữ

mẫm bóng: Vị Ngữ

Sau một hổi trống thúc vang dội cả lòng tôi: Trạng Ngữ

mấy người học trò cũ: Chủ Ngữ

đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp: Vị Ngữ

b) Còn tâm gương bằng thủy tinh tráng bạc: Khởi Ngữ

Nó: Chủ Ngữ

vẫn là người bạn trung thực, chăn thành, thẳng thắn, không hề nói dối, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác.

Vị Ngữ

(BAIVIET.COM)