Giải câu 2 – Thán từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 – Thán từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trợ từ, thán từ trang 69 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Nhận xét về cách dùng các từ này, a và vâng bằng cách lựa chọn những câu trả lời đúng:

a) Các từ ấy có thể làm thành một câu độc lập.
b) Các từ ấy không thể làm thành một câu độc lập.
c) Các từ ấy không thể làm một bộ phận của câu.
d) Các từ ấy có thể cùng những từ khác làm thành một câu và thường đứng đầu câu.

Trả lời:

Nhận xét về cách dùng các từ “này”, “a” và “vâng” bằng cách lựa chọn những câu trả lời đúng:

a) Các từ ấy có thể làm thành một câu độc lập

d) Các từ ấy có thể cùng những từ khác làm thành một câu và thường đứng đầu câu.

(BAIVIET.COM)