Giải câu 2 – Tạo từ ngữ mới (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Tạo từ ngữ mới (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) trang 72 – 75 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Trong tiếng Việt có những từ được cấu tạo theo mô hình x + tặc (như không tặc, hải tặc,…). Hãy tìm những tư ngữ mới xuất hiện cấu tạo theo mô hình đó.

Trả lời:

Những từ ngữ trong tiếng Việt được cấu tạo theo mô hình X + tặc là: không tặc, hải tặc, lâm tặc, tin tặc,…

(BAIVIET.COM)