Giải câu 2 – Tách trạng ngữ thành câu riêng (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Tách trạng ngữ thành câu riêng (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (Tiếp theo) trang 46 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2: Việc tách câu như trên có tác dụng gì?

Trả lời:

Việc tách câu như trên có tác dụng: nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của trạng ngữ được tách ra, tạo nhịp điệu cho câu văn. Đồng thời, góp phần làm nổi bật thông tin ở nòng cốt câu, nhấn mạnh sự tương đồng của thông tin mà trạng ngữ biểu thị, so với thông tin ở nòng cốt câu.

(BAIVIET.COM)