Giải câu 2 Tác dụng của so sánh (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 2 Tác dụng của so sánh (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài So sánh (Tiếp theo) trang 42 – 44 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Trong đoạn văn đã dẫn, phép so sánh có tác dụng gì?
– Đối với việc miêu tả sự vật, sự việc?
– Đối với việc thể hiện tư tưởng, tình cảm của người viết?

Trả lời

– So sánh giúp gợi hình, giúp cho sự vật, sự việc trở thành sinh động

– So sánh còn bộc lộ được cảm xúc, tình cảm của người viết

(BAIVIET.COM)