Giải câu 2 – Sử dụng thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu 2 – Sử dụng thành ngữ (Trang 144 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Thành ngữ trang 144 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Em hãy phân tích cái hay của việc dùng các thành ngữ trong hai câu trên.

Trả lời:

Phân tích cái hay: ngắn gọn, hàm súc có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

(BAIVIET.COM)