Giải câu 2 – Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao (Trang 67 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao (Trang 67 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt trang 67 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Hãy phân tích hiệu quả biểu đạt của việc dùng ẩn dụ và so sánh trong câu sau:

Chúng ta luôn nằm trong lòng chiếc nôi xanh của cây cối, đó là cái máy điều hòa khí hậu của chúng ta.

(Nguyễn Bá Cát – Lã Vĩnh Quyên, Sức khỏe thanh niên)

Trả lời:

Các cụm từ “chiếc nôi xanh“, “cái máy điều hòa khí hậu” đều biểu thị cây cối nhưng mang tính hình tượng và biểu cảm hơn. Chiếc nôi và cái máy điều hòa đều là những vật thể mang lại những lợi ích cho con người. Dùng chúng để biểu hiện cây cối khiến cho câu văn vừa mang tính cụ thể, hình tượng vừa tạo được cảm xúc thẩm mĩ.

(BAIVIET.COM)