Giải câu 2 – Phần Tập làm văn chương trình Ngữ văn THCS (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Phần Tập làm văn chương trình Ngữ văn THCS (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn trang 169 – 172 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Phần Tiếng việt có quan hệ như thế nào với phần Văn và phần Tập làm văn? Nêu ví dụ chứng minh.

Trả lời:

Những nội dung của phần Tiếng Việt có liên quan mật thiết với phần Văn và Tập làm văn.

– Cần nắm chắc những kiến thức và vận dụng được các kĩ năng về từ ngữ, câu, đoạn để khai thác nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong các văn bản (hoặc đoạn trích) cũng như để viết, nói cho tốt.

– Các văn bản (hoặc đoạn trích) trong phần Văn hay Tập làm văn chính là những biểu hiện cụ thể, sinh động cho phần kiến thức về từ ngữ, câu, hay nghệ thuật ngôn từ.

(BAIVIET.COM)