Giải câu 2 – Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối (Trang 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 2 – Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối (Trang 130 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dấu gạch ngang trang 130 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Cách viết dấu gạch nối có gì khác với dấu gạch ngang?

Trả lời:

Cách viết dấu nối: ngắn hơn dấu gạch ngang.

(BAIVIET.COM)