Giải câu 2 – Ôn tập truyện kí Việt Nam (Trang 104 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Ôn tập truyện kí Việt Nam (Trang 104 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam trang 103 – 104 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu về nội dung và hình thức nghệ thuật của ba văn bản trong các bài 2, 3, và 4.

(Gợi ý: So sánh về mặt thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung chủ yếu, đặc sắc nghệ thuật,… Chẳng hạn, những điểm giống nhau: đều là tự sự (hiện đại), đều viết về con người và đời sống đương thời, đều có tinh thần nhân đạo, đều có lối sống viết chân thực, sinh động,…)

Trả lời:

– Giống:

+ Phương thức tự sự xen trữ tình, miêu tả, biểu cảm. Sáng tác giai đoạn 1930-1945.

+ Lấy đề tài về cuộc sống, con người đương thời.

+ Mang tinh thần nhân đạo, lên án xã hội.

– Khác:

Trong lòng mẹ thể loại hồi kí viết về trẻ thơ và tình mẫu tử.

Tức nước vỡ bờ thể loại tiểu thuyết viết về người phụ nữ nông dân.

Lão Hạc thể loại truyện ngắn viết về người nông dân và cái lương thiện.

(BAIVIET.COM)