Giải câu 2 – Ôn tập lí thuyết (Trang 148 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Ôn tập lí thuyết (Trang 148 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo trang 148 – 150 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Nội dung và thể thức của một văn bản thông báo.

a) Nội dung thông báo thường là gì?

b) Văn bản thông báo có những mục gì?

Trả lời:

Nội dung và thể thức của một thông báo:

Văn bản thông báo phải theo đúng thể thức hành chính: có quốc hiệu, tên văn bản, ngày tháng, người thông báo và chức vụ, người nhận… Nếu văn bản thông báo do một cơ quan có thẩm quyền gửi đi thì trên thông báo đó còn phải ghi rõ tên cơ quan, số công văn, chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu thì văn bản đó một có hiệu lực.

(BAIVIET.COM)