Giải câu 2 – Ôn tập lí thuyết (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Ôn tập lí thuyết (Trang 136 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập làm văn bản tường trình trang 136 – 137 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì giống nhau và có gì khác nhau?

Trả lời:

Tường trình và báo cáo có những điểm giống và khác nhau:

+ Giống: đều cùng tuân thủ những thể thức trình bày đầy đủ: thời gian, địa điểm, sự việc, người có liên quan.

+ Khác: Báo cáo thì trình bày những công việc đã làm, đã thực hiện được để người khác được biết. Tường trình: trình bày thiệt hại hoặc mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra sự việc cần xem xét lại.

(BAIVIET.COM)