Giải câu 2 – Những yêu cầu về bố cục trong văn bản (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Những yêu cầu về bố cục trong văn bản (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Bố cục trong văn bản trang 29 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Những yêu cầu về bố cục trong văn bản.

Đọc hai câu chuyện trong SGK trang 29 và trả lời câu hỏi:

a) Hai câu chuyện trên đã có bố cục chưa?

b) Cách kể chuyện như trên bất hợp lí ở chỗ nào?

c) Theo em, nên sắp xếp bố cục hai câu chuyện trên như thế nào?

Trả lời:

a) Hai câu chuyện trên chưa có bố cục. Trong truyện Ếch ngồi đáy giếng và Lợn cưới áo mới chúng chưa được sắp xếp một cách hợp lý theo trật tự logic làm cho, những giá trị trong một tác phẩm cũng bị giảm đi bởi sự sắp xếp đó khiến người đọc khó quan sát và quan sát nhưng không hiểu được nội dung hiện thực phê phán trong tác phẩm.

b) Các câu trên không hợp lý ở chỗ: nên đảo lộn lại trật tự các câu trong đoạn văn trên, nên trình bay ếch sống ở đâu trước hoàn cảnh sống của anh như thế nào, thứ 2 nên nói là vì hoàn cảnh sống như thế mà ếch huênh hoang nghênh ngáo, vì một trận bão mà ếch đã ra ngoài được và bị dẫm bẹp.

Ở văn bản 2: Trình bày lý do tại sao anh ta đứng hóng ở ngoài cửa, tiếp đó anh ta lấy cớ hỏi chuyện để khoa chiếc áo.

c) Nên sắp xếp lại bố cục theo một trận tự có mở đầu có thân bài và có kết thúc

Trong phần mở bài nên giới thiệu về vấn đề, thân bài khai triển vấn đề, 3 là kết luận lại vấn đề.

(BAIVIET.COM)