Giải câu 2 – Nhận xét chung (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Nhận xét chung (Trang 111 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu trang 110 – 113 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Vì sao tác giả chọn trật tự từ như trong đoạn trích?

Trả lời:

Tác giả lựa chọn trật tự từ như trên để nhấn mạnh hành động hống hách, trịch thượng của tên cai lệ.

(BAIVIET.COM)