Giải câu 2 – Nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tập làm thơ tám chữ trang 148 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Suy nghĩ và thực hiện các yêu cầu sau:

a) Nhận xét về số chữ trong mỗi dòng ở các đoạn thơ trên.

b) Tìm những chữ có chức năng gieo vần ở mỗi đoạn. Vận dụng kiến thức về vần chân, vần lưng, vần liền, vần gián cách đã học để nhận xét về cách gieo vần của từng đoạn.

c) Nhận xét về cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn thơ trên.

Trả lời:

a) Số chữ trong mỗi dòng ở các đoạn thơ: 8 chữ.

b) Cách gieo vần:

+ Vần chân liền

+ Vần chân cách.

→ Theo từng khuôn âm.

+ Hình thức: có thể dài, ngắn tùy ý.

c) Cách ngắt nhịp tự do, đa dạng, linh hoạt.

(BAIVIET.COM)