Giải câu 2 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (trang 79 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh (Trang 79 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận so sánh trang 79 – 81 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa đối tượng được so sánh và đối tượng so sánh.

Trả lời:

– Giống nhau: Đều bàn về con người.

– Khác nhau:

Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều bàn về con người ở cõi sống.

+ Bài văn Chiêu hồn bàn về con người trong lúc sống và cả lúc ở cõi chết.

(BAIVIET.COM)