Giải câu 2 – Mục Đích, Yêu Cầu Cơ Bản Của Bản Tin (Trang 160 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Mục Đích, Yêu Cầu Cơ Bản Của Bản Tin (Trang 160 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Bản tin trang 160 – 163 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Vì sao tin trên lại có tính chất thời sự (ở thời điểm công bố)?

Trả lời:

Bản tin trên có tính chất thời sự vì sự việc mới xảy ra vào ngày 16 – 7 thì ngày 19/7 (ba ngày sau) đã được đưa tin.

(BAIVIET.COM)