Giải câu 2 – Mối quan hệ giữa các luận điểm (Trang 74 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận (Trang 74 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về luận điểm trang 73 – 76 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài

Từ sự tìm hiểu trên, em rút ra được kết luận gì về luận điểm và mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận?

Trả lời:

Các luận điểm trong bài văn nghị luận cần được liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng cũng phải rành mạch, không trùng lặp. Luận điểm nêu trước chuẩn bị cơ sở cho luận điểm nêu sau để dẫn tới kết luận.

(BAIVIET.COM)