Giải câu 2* – Luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2* – Luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu trang 89 – 96 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Giải thích nghĩa cụm từ “những trò lố” trong nhan đề tác phẩm.

Trả lời:

Nghĩa cụm từ “những trò lố” mang ý nghĩa khái quát sâu sắc:

+ “Trò”: có ý mỉa mai, châm biếm.

+ “Lố”: lố bịch, giả tạo đến kệch cỡm.

→ Những trò lố: những trò bịp bợm của Va-ren diễn trong cuộc đối thoại với Phan Bội Châu chuốc lấy thất bại và sự khinh bỉ của người tù cách mạng.

(BAIVIET.COM)