Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ Hán Việt (tiếp theo) trang 81 – 84 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Tại sao người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí?

Trả lời:

Người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí. Vì dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí để tạo sắc thái trang trọng cho tên gọi.

(BAIVIET.COM)