Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca) trang 78 – 81 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Học thuộc lòng đoạn trích Bài ca Côn Sơn.

Trả lời:

Học sinh học thuộc lòng đoạn trích Bài ca Côn Sơn theo cách của mình.

(BAIVIET.COM)