Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tâp (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ Hán Việt trang 69 – 72 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa các yếu tố Hán Việt: quốc, sơn, cư, bại (đã được chú nghĩa dưới bài Nam quốc sơn hà).

Mẫu: quốcquốc gia, cường quốc,…

Trả lời:

quốcđế quốc, quốc gia, quốc kì, quốc tế, …
sơnsơn trại, sơn hà, sơn cước, …
định cư, cư trú, di cư, …
bạithất bại, bại tướng, đại bại, …

(BAIVIET.COM)