Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Người trong bao trang 65 – 70 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Theo tưởng tượng của anh (chị), hãy viết một đoạn kết khác cho truyện ngắn Người trong bao.

Trả lời:

Học sinh tự tưởng tượng, viết một cái kết hợp lí khác cho truyện.

(BAIVIET.COM)