Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (Tiếp theo) trang 65 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Bài 2: Chuyển đổi mỗi câu chủ động cho dưới đây thành hai câu bị động – một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị. Cho biết sắc thái nghĩa của câu dùng từ được với câu dùng từ bị có gì khác nhau.

a) Thầy giáo phê bình em.

b) Người ta đã phá ngôi nhà ấy đi.

c) Trào lưu đô thị hóa đã thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn.

Trả lời:

a) Em bị/được thầy giáo phê bình.

b) Ngôi nhà ấy đã bị/được người ta phá.

c) Sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn đã bị/được trào lưu đô thị hóa thu hẹp.

Câu bị động có từ “được” mang sắc thái ý nghĩa tích cực (biết ơn, hài lòng, vui mừng), ngược lại câu bị động có từ “bị” mang sắc thái tiêu cực (buồn, nuối tiếc).

(BAIVIET.COM)