Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) trang 61 – 65 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Học thuộc lòng bài thơ Sông núi nước Nam (phiên âm và bản dịch thơ)

Trả lời:

Học sinh tự học thuộc lòng bài thơ “Sông núi nước Nam”.

(BAIVIET.COM)