Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sự phát triển của từ vựng trang 57 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Từ điển tiếng Việt (Sđd) định nghĩa từ trà như sau:

Trà: búp hoặc lá cây chè đã sao, đã chế biến, để pha nước uống. Pha trà. Ấm trà ngon. Hết tuần trà.

Dựa vào định nghĩa trên, hãy nêu nhận xét về nghĩa của từ trà trong những cách dùng như: trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ qua (mướp đắng).

Trả lời:

Từ trà trong các trường hợp trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ qua (mướp đắng),… được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ.

(BAIVIET.COM)