Giải câu 2 luyện tập (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 luyện tập (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Những câu hát than thân trang 49 – 51 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Học thuộc các bài ca dao đã học.

Trả lời:

Các em hãy học thuộc lòng những bài ca dao đã học trong sách giáo khoa

(BAIVIET.COM)