Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 47 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (Tiếp theo) trang 47 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Bài 2: Chỉ ra những trường hợp tách trạng ngữ thành câu riêng trong các chuỗi câu dưới đây. Nêu tác dụng của những câu do trạng ngữ tạo thành.

a) Bố cháu đã hi sinh. Năm 72

b) Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xõa gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.

Trả lời:

Việc tách trạng ngữ thành câu riêng trong các ví dụ dưới đây có tác dụng gì?

a) – Trạng ngữ: Năm 72.

– Tác dụng: nhấn mạnh đến thời điểm hi sinh của nhân vật được nói đến trong câu đứng trước.

b) – Trạng ngữ: Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.

– Tác dụng: làm nổi bật thông tin ở nòng cốt câu; nhấn mạnh sự tương đồng của thông tin mà trạng ngữ biểu thị, so với thông tin ở nòng cốt câu.

(BAIVIET.COM)