Giải câu 2 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ láy trang 42 – 45 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Điền các tiếng láy vào trước hoặc sau các tiếng gốc để tạo từ láy
…ló, …nhỏ, nhức…, …khác, ….thấp, …chếch, …ách.

Trả lời:

soan bai tu lay sgk ngu van 7 tap 1 hinh anh 3

(BAIVIET.COM)