Giải câu 2 luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người trang 38 – 41 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca là gì?

Trả lời:

Tình cảm chung thể hiện bốn bài ca dao là tình yêu quê hương, đất nước, con người.

(BAIVIET.COM)