Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt trang 40 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Anh (chị) cho biết cảm nhận của mình về những ưu điểm của chữ quốc ngữ với tư cách là công cụ phụ trợ của tiếng Việt.

Trả lời:

– Chữ quốc ngữ đơn giản về hình thức kết cấu, thuận tiện dễ viết, dễ đọc. Những ưu điểm này rõ ràng có tác dụng giúp cho việc phổ cập tiếng Việt được nhanh chóng, giúp cho quá trình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp không gặp khó khăn và do đó, nó có khả năng thúc đẩy các lĩnh vực khác của đời sống xã hội phát triển.

BAIVIET.COM