Giải câu 2 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình trang 36 -38 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2.* Ngoài những bài ca được học và đọc thêm trong sách giáo khoa, em hãy tìm đọc và chép lại một số bài ca khác có nội dung tương tự.

Trả lời:

Còn cha gót đỏ như son,

Đến khi cha mất gót con đen sì.

——————

Con có cha như nhà có nóc,

Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

——————

Đi đâu mà bỏ mẹ già,

Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai nâng.

——————

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

——————

Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, bùi ngùi nhớ thương.

——————

Chiều chiều xách giỏ hái rau

Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần.

(BAIVIET.COM)