Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh trang 35 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Nếu muốn giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong thì nên sắp xếp thứ tự giới thiệu như thế nào? Hãy ghi ra giấy.

Trả lời:

– Có thể sắp xếp lại trình tự giới thiệu về bài viết như sau:

+ Giới thiệu chung về hai thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn

+ Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm:

+ Diện tích của hồ

+ Đặc điểm màu nước của hồ

+ Lịch sử của hồ

+ Cảnh vật xung quanh hồ

– Giới thiệu đền Ngọc Sơn:

+ Vị trí của đền Ngọc Sơn

+ Lịch sử hình thành đền Ngọc Sơn

+ Quang cảnh của đền

– Giới thiệu về Tháp Rùa:

+ Vị trí Tháp Rùa

+ Lịch sử hình thành Tháp Rùa

+ Quang cảnh đặc sắc xung quanh Tháp Rùa

(BAIVIET.COM)