Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Phần 2: Tác phẩm trang 23 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Học thuộc đoạn mở đầu bài Đại cáo bình Ngô.

Trả lời:

Các em hãy học thuộc đoạn mở đầu bài: Đại cáo bình Ngô bằng cách học của bản thân mình.

(BAIVIET.COM)