Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trang 20 – 21 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Một cuộc điều tra 2000 thanh niên nam ở Hà Nội năm 1981 cho thấy: từ 11 đến 15 tuổi, 25% các em đã hút thuốc lá; từ 16 đến 20: 52%; trên 20 tuổi: 80%. Tỉ lệ này ngang với các nước Châu Âu. Trong số các em hút thuốc lá, có đến 80% lâu lâu có triệu chứng như ho hen, khạc đờm, đau ngực, còn trong số những em không hút chỉ có không đến 1% có các triệu chứng ấy (theo Nguyễn Khắc Viện). Hãy cho biết đây có phải là hiện tượng đáng viết một bài nghị luận không. Vì sao?

Trả lời:

Vấn đề hút thuốc lá và những triệu chứng khi hút thuốc ở thanh niên Việt Nam là một vấn đề, một hiện tượng xã hội, đáng để viết thành bài văn nghị luận.

(BAIVIET.COM)