Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 201 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 201 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét) trang 197 – 201 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Nhập vai Rô–mê–ô và Giu–li–ét, trình bày lại cảnh gặp gỡ qua hình thức một màn kịch ngắn.

Trả lời:

Học sinh lập nhóm để phân vai và lời thoại

(BAIVIET.COM)