Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 20 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 20 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) trang 20 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Xác định những từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong các câu sau:

a) Nói của đáng tội, thằng bé này chóng lớn lắm.
b) Cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù có thể còn gay go, quyết liệt hơn nữa.
c) Nó mua chiếc áo này những hai trăm ngàn đồng đấy.
d) Anh đã hẹn đến dự sinh nhật kia mà!

Trả lời:

Các từ ngữ:

a) Cụm từ tình thái là: nói của đáng tội (thừa nhận việc khen này không nên làm với đứa bé).

b) Từ tình thái là: có thể (nêu khả năng).

c) Từ tình thái là: những (đánh giá ở mức giá cả là cao).

d) Từ tình thái là: kia mà (nhắc nhở để trách móc).

(BAIVIET.COM)