Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 177 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản tổng kết trang 173 – 177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Anh (chị) hãy viết một bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Làm văn) thuộc chương trình Ngữ văn lớp 12.

Trả lời:

Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau:

– Tổng số văn bản (số bài) đã học.

– Phân loại theo đặc điểm riêng:

+ Theo thể loại: có bao nhiều văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản thơ?

+ Theo thời kì lịch sử: bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Pháp? Chống Mĩ? (được học và đọc thêm).

(Nếu là Tiếng Việt, Tập làm văn cần phân loại theo nhóm bài).

– Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của nhóm tác phẩm.

– Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học (phụ lục).

(BAIVIET.COM)