Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 167 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 167 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2) – Phần soạn bài Bắc Sơn (Trích hồi bốn – Nguyễn Huy Tưởng) trang 159 – 167 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Đọc kĩ lại chú thích (**) về kịch ở bài này, vận dụng để xác định thể loại của những vở kịch mà em đã học hoặc được xem.

Trả lời:

Tên vở kịchThể loại
Bắc SơnChính kịch
Tôi và chúng taChính kịch
Romeo và JulietBi kịch
Chèo Quan Âm Thị KínhKịch hát
Quan lớn về làngKịch hát

(BAIVIET.COM)