Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 163 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Một thứ quà của lúa non: Cốm chi tiết trang 163 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2: Sưu tầm và chép lại một số câu thơ, ca dao có nói đến cốm. 

Trả lời:

Một số câu thơ, ca dao nói đến cốm :

– Hỡi cô thắt lưng bao xanh

Có về làm cốm với anh thì về

– Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì

Tương Bần, húng Láng có gì ngon hơn?

(BAIVIET.COM)