Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Làm thơ lục bát trang 157 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2: Cho biết các câu lục bát sau sai ở đâu và sửa lại cho đúng luật.

– Vườn em cây quý đủ loài
Có cam, có quýt, có bòng, có na.
– Thiếu nhi là tuổi học hành
Chúng em phấn đấu tiến lên hàng đầu.

Trả lời:

– Hai câu lục bát sai vì không đúng nguyên tắc hiệp vần, và luật bằng trắc.

– Sửa lại là:

+ (1) thay bòng bằng xoài

+ (2) thay tiến lên hàng đầu thành trở thành trò ngoan

(BAIVIET.COM)