Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Điệp ngữ trang 153 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2: Tìm điệp ngữ trong đoạn văn sau và nói rõ đấy là những dạng điệp ngữ gì.

Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.

Trả lời:

Điệp ngữ :

– Xa nhau => điệp ngữ cách quãng.

– Một giấc mơ => điệp ngữ chuyển tiếp.

(BAIVIET.COM)