Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 153 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Lập kế hoạch cá nhân trang 152 – 154 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Sau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một Bí thư Chi đoàn. Bản kế hoạch này còn quá sơ sài, anh (chị) hãy trao đổi để giúp bạn hòan thiện bản kế họach đó.

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu – Bí thư Chi đoàn.

Nội dung công việc:

– Viết dự thảo báo cáo, dự kiến nội dung và cách thức tiến hành đại hội

– Thông qua báo cáo vơi Đoàn trường và xin ý kiến của cô chủ nhiệm

– Tổ chức hop Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng để phân công chuẩn bị đại hội. Thời gian: hòan thành trước khi đại hội.

Trả lời:

Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại Hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:

MẪU

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn: ………………

Trường: ………………

Năm học: ………………

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc.

1. Viết dự thảo báo cáo.

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian thực hiện

Hoàn thành trước kì đại hội.

(BAIVIET.COM)