Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ ghép trang 15 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 2: Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép chính phụ:

bút…
thước…
mưa…
làm…
ăn…
trắng…
vui…
nhát…

Trả lời:

bút chì
thước kẻ
mưa bụi
làm việc
ăn trưa
trắng xóa
vui mắt
nhát chết

(BAIVIET.COM)