Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Đoàn thuyền đánh cá trang 139 – 142 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Học thuộc lòng các khổ thơ 3, 4, 5.

Trả lời:

Học sinh đọc và học thuộc lòng khổ thơ 3 , 4, 5

(BAIVIET.COM)