Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) trang 141 – 142 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Hãy viết thêm chủ ngữ và vị ngữ thích hợp vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành những câu hoàn chỉnh:

a) Mỗi khi tan trường,…

b) Ngoài cánh đồng,…

c) Giữa cánh đồng lúa chín,…

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng,…

Trả lời:

a) Mỗi khi tan trường, tôi đạp xe thật nhanh về nhà.

b) Ngoài cánh đồng, lúa trĩu hạt uốn cong như lưỡi câu.

c) Giữa cánh đồng lúa chín, bầy chim rít rít gọi bầy.

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng, bọn trẻ con reo lên vui sướng.

(BAIVIET.COM)